Nascit in Ulìana su pani carasau nieddu in su Ristoranti Gicappa

Apustis de sa pitza a su carboni, un’àtera imbentzioni de su Risoranti Gicappa.

Sa traditzioni in Sardìnnia no acabat de spantai. Custa borta sa stòria dda scriit una famìllia de Ulìana chi tenit su Ristoranti Pizzeria Gicappa, logu nodiu de is chi ddis praxit su sartu, is passilladas e sa cosa bona de papai. Est in coxina, prus de totu, ca imbentant, arrespetendi sa traditzioni e sighendi is pratus de cussas partis.

Gicappa-pane-carasau-nero-oliena-sardex-pizzaSa bidea de fai sa pitza cun carboni, e agoa su pani carasau nieddu, dd’est benia a conca a Canceddu Palimodde, apustis de unu viàgiu fatu in continenti e apustis de ai provau pratus cun carboni vegetali. Torrau a bidda, paris a su Panifìciu Carasau Tundu de Màriu Rubanu, at detzìdiu de provai su carboni in sa pitza e in su pani carasau.

Agiudau de sa pobidda Tonina e de is fillas Grazia e Catia, chi ddis ant donau sa gestioni de Gicappa, ant fatu una pitza cun farra integrali a is dexi loris cun s’aciunta de pruini de carboni vegetali. Est una pitza lèbia a matiri ca imoi at tentu unu grandu sucessu in Ulìana.

“Calincunu at bitu custus produtus nous comenti a una fortzadura a su connotu ”scarìngiat a arriri Cenceddu, “nosu perou beneus de 37 annus de ristoratzioni e imperaus sceti farra de trigu tostau chi benit de su mulinu Masala, a pagu tretu de innoi, e chi est traballendi 50 annus in custu campu. S’impastu, mancu a ddu nai, est traditzionali, cun sali, framentu e sìmbula de trigu tostau sardu”.

“Depeis sciri”, sighit Cenceddu, “ca in coxina su carboni, andat beni po colorai is pratus, duncas est bellu po imbentai cosa noa. Sa beridadi est ca su sabori no càmbiat, càmbiat sceti su colori. Cun sa pitza eus fatu sa pròpia cosa, e si podit scerai a is 10 loris e finsas cun s’aciunta de carboni. Sa pasta da faeus sèmpiri nosu a manu, duncas podeus nai cun praxeri ca seus defensoris de sa traditzioni, una traditzioni cumentzada cun sa famìllia de pobidda mia, me innui totus fiant bonus a fai su pani carasau. Su traballu si­ddu ant imparau e finsas fillas nostas si­ddoi funt apassionadas.

Gicappa-pane-carasau-nero-oliena-sardexDepu nai ca finsas gràtzias a issas seus sèmpiri atentus a is cosas noas, po ti nai est crèscia sa genti chi no bàliat certas cosas e po cussu agataus sèmpiri cosas bonas po is crientis nostus.

Is produtus nostus funt ùnicus in su mundu poita funt sardus, e dònnia tanti a ddus tratai cun d­unu pagu de novidadi no guastat”.

S’acabu de cida de su 11 a su 13 de cabudanni in Ulìana ddoi est stètiu unu de is atòbius de Autunno in Barbagia.

“Po s’ocasioni eus abertu una bellissima corti ananti de su ristoranti. In custa pratza manna e incantadora eus cumbidau pasta e pani fatu in domu, durcis e binu, e nci iat finsas tessidoras e unu orafu traballendi ananti de sa genti.

 

Furriau in sardu de Tiziana Furcas e torrau a castiai de su Portalitu de sa Lìngua Sarda de sa Provìncia de Casteddu

INSERITO IN:

Tag:

I commenti sono chiusi.

Categorie

Ultime Recensioni